8644

14 มีนาคม 2561 ฝึกแถวข้าราชการตำรวจเพื่อเตียมความพร้อมในการตรวจราชการของจเรตำรวจ