สถานที่สำคัญ

          การสาธารณสุข  โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช (โรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้)  โรงพยาบาลนครินทร์  โรงพยาบาลนครคริสเตียน  โรงพยาบาลนครพัฒน์  โรงพยาบาลแม่และเด็ก เขต 11   โรงพยาบาลเทศบาล นครนครศรีธรรมราช  โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 นครศรีธรรมราช  

       โรงเรียนมัธยมศึกษา  1.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  2.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  3.โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  4.โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  5.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  6.โรงเรียนโยธินบำรุง  7.โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  8.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  9.โรงเรียนปากพูน  10.โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

        ธนาคาร  1.ธนาคารกรุงเทพ สาขานครศรีธรรมราช  2.ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนกะโรม  3.ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการคูขวาง (โรบินสัน)   4.ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช  5.ธนาคารกรุงเทพ สาขา บิ๊กซี นครศรีธรรมราช  6.ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช  7.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง  8.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอิฐ  9.ธนาคารกรุงไทย สาขาหอนาฬิกา  10.ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  11.ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  12.ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  13.ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช  14.ธนาคารกรุงไทย สาขาหมู่บ้านเมืองทอง นครศรีธรรมราช  15.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานครศรีธรรมราช  16.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนพัฒนาการคูขวาง  17.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาตลาดหัวอิฐ (ศูนย์เก็บเอกสาร)   18.ธนาคารกสิกรไทย สาขานครศรีธรรมราช  19.ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดหัวอิฐ  20.ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  21.ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช  22.ธนาคารเกียรตินาคิน สาขานครศรีธรรมราช  23.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สาขานครศรีธรรมราช  24.ธนาคารทหารไทย สาขานครศรีธรรมราช  25.ธนาคารทหารไทย สาขาตลาดหัวอิฐ  26.ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช  27.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครศรีธรรมราช  28.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดหัวอิฐ  29.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกหัวถนน  30.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  31.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช  32.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี นครศรีธรรมราช  33.ธนาคารธนชาต สาขานครศรีธรรมราช  34.ธนาคารธนชาต สาขาท่าวัง นครศรีธรรมราช  35.ธนาคารธนชาต สาขาราชดำเนิน นครศรีธรรมราช  36.ธนาคารธนชาต สาขาตลาดท่าแพ  37.ธนาคารธนชาต สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  38.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช  39.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานครศรีธรรมราช  40.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาย่อยตลาดท่าแพ  41.ธนาคารยูโอบี สาขานครศรีธรรมราช  42.ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช  43.ธนาคารออมสิน สาขาตลาดหัวอิฐ  44.ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  45.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครศรีธรรมราช  46.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช  47.ธนาคารอิสลามแห่งปรเทศไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  

        ศูนย์การค้า   อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชมีศูนย์การค้า 11 แห่ง ได้แก่  โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช  เทสโก้ โลตัส นครศรีธรรมราช  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (คาร์ฟูร์ เดิม) นครศรีธรรมราช  แม็คโคร  ลักกี้ สรรพสินค้า  สหไทย สรรพสินค้า นครศรีธรรมราช  โฮมโปร นครศรีธรรมราช  ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต นครศรีธรรมราช  

        หน่วยกู้ภัย  มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กตึ๊ง  มูลนิธิประชาร่วมใจ