สถานีตำรวจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายสมัย ร.5 ขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่เป็นมณฑล ชื่อมณฑลนครศรีธรรมราช โดยพระวินิจอักษร (ปั้น สุขุม) ผู้ว่ามณฑล เป็นผู้ริเริ่มทำการก่อสร้าง ในที่ดินวัดท่าช้าง วัดพระสูงและวัดชายตั้ง (ปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุ) โดยการเช่าซื้อที่ดินวัด และตั้งเป็นกองตำรวจตระเวน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จนถึงบัดนี้ ซึ่งมี ร.ต.อ.แก้ว ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก

 

stur