โครงการตู้เรียนออนไลน์
สภ.เมืองนครศรีธรรมราช


สภ.เมือง นศ. สนับสนุน การศึกษาของเยาวชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

โดย พ.ต.อ.มนเทียร เบ้าทอง ผกก.สภ.เมือง นศ. จัดโครงการ"ตู้เรียนออนไลน์" ตามนโยบาย การเรียนการสอนผ่าน

ทางไกล ให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ณ ป้อมสายตรวจ

บางปู และหลังจากนั้นจะขยายโครงการ " ตู้เรียนออนไลน์ " ให้ครบทั้ง 8 ป้อม