สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
พ.ต.อ.มนเทียร เบ้าทอง ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ ทองนุ่น รอง ผกก.ป.ฯ
ว่าที่ พ.ต.ต.เมธี ทองคำ สวป.ฯ
โดย ร.ต.ท.ธีระวุธ ประสบพิชัย รอง สวป.ฯ ได้
 - เรียกแถวข้าราชการตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ-แผ่เมตตา, ท่องอุดมคติตำรวจ
 - ตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผมของข้าราชการตำรวจ ตามหนังสือ ภ.จว.นศ.ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๓(นศ).๑๗/๔๘๑๑ ลง ๒๖ เม.ย.๖๒ 
- ข้าราชการตำรวจลงเข้าแถวรับการตรวจโดยพร้อมเพรียง ทุกนายแต่งกาย และทรงผม ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมกับได้เน้นย้ำให้ทุกนายถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ ตร.โดยเคร่งครัด โดยได้แจ้งระเบียบ ตร. ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๖๑
- กำชับการปฏิบัติตน ชี้แจงภารกิจ ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ต่อไป