วันที่ 23 เมษายน 2562 พ.ต.อ.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เรียกแถวข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ทุกนาย 

- เข้าแถวเคารพธงชาติ

- สวดมนต์ไหว้พระ

- กล่าวอุดมคติตำรวจ คำสัตย์ปฎิญาณ

- ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ตามหนังสือสั่งการของ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0007/174 ลง 18 เม.ย. 62 เรื่อง กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งได้ประชุมชี้แจง เรื่อง กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัย ของข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัด ทั้งกำกับดูแลบุตรหลาน และบุคคลในครอบครัวด้วย 

     ผลการตรวจทรงผมข้าราชการตำรวจ ทุกนายเป็นไปตามคำสั่งของ ตร.ไม่มีผู้ใดยาวเกินหรือผิดระเบียบแต่อย่างใด

IMG 20190423 080456

IMG 20190423 080331

IMG 20190423 080732

IMG 20190423 083332

IMG 20190423 083712