สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการทุกสายงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวอุดมคติตำรวจ ท่องบทปลงใจ ตรวจการแต่งกาย อาวุธประจำกาย เครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

541503