วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ ณ สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ เลขที่ ๘๙ หมู่ ๕ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง .นครศรีธรรมราช 

8666